Omställningsfonden har flyttat formuläretSpara gärna ned den nya länken
https://ms.omstallningsfonden.se/sv/arbetsgivare-anmalan/