Anmälan av arbetstagare som sagts upp

Här gör du anmälan av medarbetare på fyra olika grunder:

  • Medarbetare som sagts upp på grund av arbetsbrist
  • Medarbetare som accepterat lägre sysselsättningsgrad (gäller för medarbetare som tillträder den nya anställningen t o m 2022-09-30)
  • Medarbetare som avslutat anställningen med en överenskommelse med nedsatt arbetsförmåga som grund
  • Medarbetare som fått en tidsbegränsad anställning till följd av omplacering i samband med övertalighet
-
Arbetstagare 1
Typ av ansökan
Kontaktuppgifter
YYMMDD-NNNN
Kontaktuppgifter privat
Fyll i minst ett telefonnummer
Fyll i minst ett telefonnummer
Kontaktuppgifter arbete
Anställningsuppgifter
Anställningstid från tidigare anställningar hos arbetsgivaren, oavsett om det varit visstidsanställningar eller tillsvidareanställningar, ska läggas samman förutsatt att de tidigare anställningarna varit enligt AB och att uppehållet mellan respektive anställning varit högst sju kalenderdagar. Detsamma gäller anställningstid då arbetstagare enligt 5 §, 2 st LAS blivit konverterad till en tillsvidareanställning.Visstidsanställning för hel höst- eller vårtermin ska anses vara sex månaders anställningstid.
Vid deltid anges deltidslön
kr
Anges i hela procent
Se information om koder nedan
Information om arbetsgivare
Kontaktuppgifter
Personalchef/motsvarande
Fyll i minst ett telefonnummer
Fyll i minst ett telefonnummer
Anmälare
Fyll i minst ett telefonnummer
Fyll i minst ett telefonnummer