Ansökan om ersättning under ledighet från arbetet

Du kan få ersättning för lönebortfall när du deltagit i insatser under din uppsägningstid, under förutsättning att du och din rådgivare har kommit överens om detta. Din rådgivare ger dig ett beslutsnummer som du behöver uppge för att kunna ansöka om ersättning. För att ha rätt till ersättningen behöver du uppfylla villkoren för utökat stöd. Det är din arbetsgivare som informerar Omställningsfonden om att du blivit uppsagd och om dessa villkor är uppfyllda.

För att vi ska kunna betala ut din ersättning behöver du skicka in lönespecifikationer som visar vilket lönebortfall du haft.

Personuppgifter
YYMMDD-NNNN
Tillfällen
kr
:
:
Bilagor
Du behöver skicka in underlag som visar ditt lönebortfall. Av underlaget behöver det framgå tillfällen, belopp och orsak till bortfall. Om informationen framgår av din lönespecifikation kan du bifoga denna, annars behöver du be din arbetsgivare utfärda ett intyg.
Dra & släpp bilagor här, eller klicka på knappen nedan för att välja filer från din dator.