Ansökan omOmställningsstödKarriär- och studierådgivningKompletterande studiestödFörlängt studiestödYttrande till ansökan om omställningsstudiestöd
Villkor för att få stöd

För att ha rätt till stöd från Omställningsfonden behöver du uppfylla följande grundvillkor:

  • Du behöver vara, eller senast ha varit, anställd inom kommun, region eller kommunalt företag
  • Du får inte ha sagt upp dig från din anställning. Din anställning får inte heller ha upphört på grund av otillbörligt uppförande.
  • Du behöver styrka att du arbetat i tillräcklig omfattning under 12 av de senaste 24 månaderna. Detta kan du göra genom att visa hur många timmar du arbetat, eller genom att visa vilken inkomst du haft. Vi kan räkna med månader som du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad, samt månader där du tjänat minst 18 575 kronor.

För att vi ska kunna bedöma om du uppfyller villkoren behöver du skicka in underlag till oss som visar hur mycket du arbetat eller vilken inkomst du haft. Du kan till exempel skicka in arbetsgivarintyg eller lönespecifikationer.

Personuppgifter
YYMMDD-NNNN
Vi vill att alla ska trivas och utvecklas på jobbet. Samtidigt förändras arbetsmarknaden i Sverige i snabb takt, vilket ställer högre krav på både kompetensutveckling och omställning under hela arbetslivet. Därför kan du som medarbetare få karriär- och studierådgivning redan under din anställning.Karriär- och studierådgivning kan bestå av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering. Det är du som medarbetare som själv ansöker om stödet hos Omställningsfonden. Så snart din ansökan blivit godkänd så kommer du att bli kontaktad av en av våra Karriär- och studierådgivare för ett första samtal.
Omställningsstudiestöd är CSN:s nya studiestöd som syftar till att stärka den framtida ställningen på arbetsmarknaden för personer mitt i arbetslivet. Det är CSN som bedömer och fattar beslut om du uppfyller villkoren för omställningsstudiestöd. Du finner mer information om vilka villkor som gäller på CSN:s hemsida.Du som ska studera med omställningsstudiestöd från CSN kan ansöka om ett yttrande från oss. Det innebär att vi gör en bedömning av om den utbildning du sökt kommer att stärka dig på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Så snart vi fått in din ansökan så kommer du att bli kontaktad av en av våra Karriär- och studierådgivare.
Om jag beviljas omställningsstöd från CSN vill jag även ansöka om kompletterande och/eller förlängt studiestöd från Omställningsfonden.
Ange organisationsnummer. Din arbetsgivares organisationsnummer kan du finna på din lönespecifikation och/eller arbetsgivarintyg
Din anställningsform finner du på ditt arbetsgivarintyg, anställningsbevis eller motsvarande.
Bilagor
Du behöver skicka in underlag som visar att du arbetat tillräckligt mycket

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi underlag som visar att du arbetat i tillräcklig omfattning under 12 av de senaste 24 månaderna. I bedömningen kan vi utgå från hur många timmar du arbetat, eller vilken inkomst du haft. Du kan be din arbetsgivare utfärda ett arbetsgivarintyg med redovisad arbetstid eller skicka in 12 lönespecifikationer från de senaste 24 månaderna tillsammans med ditt anställningsavtal. Du kan också skicka in utdrag från Skatteverket där din inkomst per månad framgår. Se följande guide om du vill använda dig av underlag från Skatteverket.

Om du har varit förhindrad att arbeta

Har du varit förhindrad att arbeta under någon eller några av de senaste 24 månaderna med anledning av föräldrapenning, sjukpenning eller totalförsvarsplikt och vill att vi ska hoppa över den tiden i bedömningen skickar du in underlag från Försäkringskassan som visar på detta.

Om din anställning har eller ska avslutats

Om din anställning har eller ska avslutas, bifoga underlag där orsaken till detta framgår. Till exempel uppsägningsbesked, överenskommelse osv.

Om du har accepterat en anställning med lägre sysselsättningsgrad

Om du accepterat en anställning med lägre sysselsättningsgrad som ett alternativ till uppsägning, bifoga underlag som styrker detta.

Om du vill ansöka om förlängt studiestöd

Om du är intresserad av att ansöka om förlängt studiestöd behöver du skicka in ett intyg från din arbetsgivare där det framgår i vilken omfattning du är studieledig från ditt arbete. Du behöver också styrka att du är tillsvidareanställd. Till exempel genom att bifoga ditt anställningsavtal.

Dra & släpp bilagor här, eller klicka på knappen nedan för att välja filer från din dator.