Ansökan om kortvarigt studiestöd

Kortvarigt studiestöd gäller för dig som fortfarande arbetar, och ersätter del av inkomstbortfall för studier eller validering som är som längst fem dagar. Den minsta omfattning som du kan studera med kortvarigt studiestöd är 20 procent.

För att ha rätt till kortvarigt studiestöd behöver du uppfylla villkoren för grundläggande stöd. Om du inte redan har fått besked om att du uppfyller villkoren för grundläggande stöd behöver du skicka in en ansökan om grundläggande stöd. Du behöver inte fylla i det särskilda studieavsnittet i blanketten om grundläggande stöd.

Utöver detta krävs också att:

  • Du är studieledig från din anställning
  • Du är yngre än 65 år
  • Studierna eller valideringen stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden
Personuppgifter
YYMMDD-NNNN
Ange organisationsnummer. Din arbetsgivares organisationsnummer kan du finna på din lönespecifikation och/eller arbetsgivarintyg
0 / 500
Bilagor
  • Du behöver skicka in ett intyg från din arbetsgivare där det framgår i vilken omfattning du är studieledig från ditt arbete.
  • Du behöver skicka in dina tre senaste lönespecifikationer för att vi ska kunna räkna fram din ersättningsnivå. 
Dina 3 senaste lönespecifikationer, intyg om studieledighetDra & släpp bilagor här, eller klicka på knappen nedan för att välja filer från din dator.