Projektansökan
Kontaktuppgifter
Ange organisationsnummer
Beskrivning

Välj ett av följande alternativ

Är samverkan eller förhandling med lokala parter genomförda, och har protokollförts i enlighet med KOM-KR 11 § mom. 4?

Typ av insats
Insats som ska genomföras
Beskriv följande:
  • vad föranleder ert behov av insatsen just nu?
  • hur tillgodoser insatsen ert kompetensförsörjningsbehov på kort och/eller lång sikt?
Ange den planerade insatsen och syftet med den.Beskriv följande:
  • förklara hur insatsen tillgodoser arbetstagarens behov av tidig omställning genom kompetensutveckling och/eller ökad anställningstrygghet hos er.
  • förklara hur insatsen är utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för arbetstagarens befintliga anställning.
Beskriv vilka yrkesgrupper som berörs
Period för genomförande
Ange start- och slutdatum för insatsen
Leverantör
Övrigt